Sydney SB-301 Freestanding Bathtub
Sydney SB-301 Freestanding Bathtub
Sydney SB-301 Freestanding Bathtub
Sydney SB-301 Freestanding Bathtub
Sydney SB-301 Freestanding Bathtub
Sydney SB-301 Freestanding Bathtub

Sydney SB-301 Freestanding Bathtub

Regular price
$2,473.00
Sale price
$2,473.00

Splash Freestanding bathtubs add elegance and style to any bathroom.

Matte white finish.